Ministersvar til spørgsmål nr. 23 fra Folketingets Retsudvalg

Dato: 4. november 2020

 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Dommerforeningen,
jf. REU alm. del – bilag 593 (folketingsåret 2019-20), herunder
redegøre for følgende;


– Hvor de 7 mio. kr., der i juni 2020 blev tilført domstolsområdet
i 2020, stammer fra?


– Hvordan de 7 mio. kr., der i juni 2020 blev tilført domstolsområdet
til ansættelse af 10 nye dommere, konkret er blevet udmøntet,
herunder hvor mange af disse ansættelser der er tildelt
jurister, som allerede er ansat ved by- eller landsretterne,


– Hvor mange reelle nye personaleressourcer, de 7 mio. kr., der
i juni 2020 blev tilført domstolsområdet, har medført,


– Hvorvidt udmøntningen af de 7 mio. kr. reelt blot har medført
en omfordeling og forfremmelse af allerede ansatte jurister hos
retterne, og at udmøntningen følgelig har medført mangel på
f.eks. erfarne dommerfuldmægtige og funktionschefer hos byretterne,
og at der således fortsat er en stor udfordring i forhold
til at have det tilstrækkelige antal dommere i retterne til at afhjælpe
sagsbunkerne? Der henvises til: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/nye-dommere-skal-lette-presset-paa-domstolene/""

 

Se svaret i det vedhæftede dokument her. 

 

Udskriv denne side