Dommerforeningen

Den danske Dommerforenings medlemmer er dommere, der er ansat ved Danmarks Domstole. Foreningens formål er at varetage spørgsmål af fælles interesse for Danmarks dommere og at styrke det kollegiale sammenhold.

Foreningen afgiver løbende høringssvar om lovforslag og betænkninger. En oversigt over udvalgte høringssvar findes i årsberetningen. Et udvalg af nyere udtalelser kan ses under "Information".

Foreningens medlemmer deltager i en række eksterne og interne udvalg.

Udskriv denne side