Den Danske Dommerforenings bestyrelse

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Landsdommer (Formand)

Østre Landsret

Bredgade 59

1260 København K

Mobil: 2166 1849

Telefon: 9968 6501

Anders Munch-Jensen

Dommer

Retten i Svendborg

Christiansvej 41

5700 Svendborg

Gitte Cordes

Dommer (Kasserer)

Københavns Byret

Domhuset, Nytorv

1450 København K

Jacob Hinrichsen

dommer (sekretær)

Retten i Sønderborg

Michael Rekling

Højesteretsdommer

Højesteret

Prins Jørgens Gård

1218 København K

Telefon: 33 63 27 50

Nikolaj Aarø-Hansen

Landsdommer

Østre Landsret

Bredgade 59

1260 København K

Telefon: 33 97 02 00

Anders Raagaard

Landsdommer

Vestre Landsret

Gråbrødre Kirkestræde 3

8800 Viborg

Telefon: 86 62 62 00

Jørgen Lougart

Byretspræsident

Retten i Roskilde

Ved Ringen 1

4000 Roskilde

Telefon: 99 68 76 00

Jette Christiansen

dommer

Retten i Lyngby

Lyngby Hovedgade 96

2800 Lyngby

Lene Sigvardt

Lene Sigvardt

Dommer

Retten i Næstved

Gardehusarvej 5

4700 Næstved

Telefon: 99 68 52 00

Mette Søgaard Vammen

Mette Søgaard Vammen

Dommer

Retten i Århus

Vester Allé 10

8000 Århus C

Telefon: 86122077

Udskriv denne side