Udkast til bekendtgørelse om retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark

Til Civilstyrelsen

 

Ved mail af 3. juni 2024 har Civilstyrelsen hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til styrelsens sagsnr. 23-69-00020.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side