Ministersvar på spørgsmål 226 fra Folketingets Retsudvalg

Dato: 8. december 2020

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

”Vil ministeren kommentere nyheden ”Straffesager vælter ind hos domstolene – ventetider bliver længere” fra Ritzau den 17. november 2020?”

Se vedhæftede ministersvar. 

 

Herefter Mikael Sjöbergs mail af 9/12-20 til Preben Bang Henriksen: 

"Gode ven,

Ministerens svar er jo en sang fra de varme lande og noget foruroligende. For tror ministeren virkelig, at han imødegår problemet med det svar og de løsninger?

10 dommere og 13 millioner kroner og effektiviseringer?

Om det sidste kan jeg sige, at jeg selv sidder i en uformel følgegruppe og har fået indblik i regeringens overvejelser. om en opstramning af straffesagskæden. Vi har selvfølgelig også selv bidraget med forslag. Der er rationaliseringer/effektiviseringer iblandt, men intet, der virkelig batter. Forslag om lidt yderligere afvisningsmuligheder i landsretten, lidt om sammenlægning af sager i byretten, noget om tiltaltes udeblivelse, men som vi dommere ser det ikke noget, der flytter noget, ikke noget der kan ses på statistikken.

Hvis der derfor ikke sker mere end det, ministeren skitserer, går det galt.

Jeg bliver nødt til at gå skarpere ud i debatten og sige, at alle kender problemerne, men ingen vil løse dem.

Jeg har jo fået lidt af et puf i dagens Berlingske. Goldin har jo ret, om end jeg ikke er enig i hans krtitik og løsninger. Til dagens Advokastwatch er jeg citeret for at tro på ordets magt.

Bh Mikael"

 

Udskriv denne side