dommerforeningen_retssal dommerforeningen_paa_vej dommerforeningen_arbejdsliv_02 dommerforeningen_arbejdsliv

Brev af 22. december 2014 til Justitsministeren

Dato: 22. december 2014

Justitsminister Mette Frederiksen Slotsholmsgade 10 1216 København k

Kære Mette Frederiksen

Tak for dit svar om sikkerhed ved domstolene.

Jeg er meget glad for din positive tilkendegivelse om regeringens syn på vores sikkerhed. Jeg er også meget glad for, at Justitsministeriet har aftalt med Domstolsstyrelsen, at opsparede midler kan bruges til at finansiere en højnelse af sikkerheden. Sammen med de investeringer, der allerede er foretaget, medfører det formentlig, at retternes ønsker om sikkerhedsudstyr kan blive opfyldt. Domstolsstyrelsen har taget en lang række andre initiativer om  bl.a. uddannelse af domstolenes personale i konflikthåndtering og etablering af en egentlig sikkerhedsorganisation, og alt i alt lover det godt.

Imidlertid er det vigtigt at understrege, at udstyr og uddannelse i konflikthåndtering ikke er nok til at skaffe domstolene den fornødne sikkerhed. Den tragiske episode i Københavns byret kunne være undgået, hvis vi havde haft den adgangskontrol,  som kendes i vore nabolande, og som Dommerforeningen har efterlyst i flere år.  Men det forudsætter mandskab til at betjene udstyret og det af en størrelsesorden, som  domstolene slet ikke selv råder over. Vi har desuden, som du ved ikke, adgang til at overføre midler fra drift til løn, så her ville selv ikke yderligere opsparede midler have hjulpet. Det er nye midler, der er nødvendige.

Som du ved, står der en enig præsidentgruppe, alle organisationer og Domstolsstyrelsens bestyrelse bag ønsket om adgangskontrol. Vi skylder vidner, domsmænd, advokater og rettens personale, at man trygt kan færdes i vore lokaler. 

Vi er allerede kommet langt, og jeg håber, at man i det nye år kan finde en tilfredsstillende løsning på sikkerheden ved de danske domstole. Det forudsætter en vedvarende adgangskontrol.

Som jeg skrev forleden, ser Dommerforeningen meget nødig, at visitationsbeføjelsen i § 27 a, stk.1 træder i kraft, før vi har fundet en for alle tilfredsstillende løsning på adgangskontrollen. Men mon ikke vi kan finde en løsning på det, så det kan sikres at det nødvendige personale står klar, når reglerne i kraft?

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg