Udkast til forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

Til Justitsministeriet – Strafferetskontoret

 

Ved mail af 7. marts 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Tydeliggørelse af advarselsreglen og ændring af ordningen om fritagelse fra strafforfølgning i tilknytning til stofindtagelsesrum).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2024-02060.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side