Udkast til forslag til lov om ændring af tjenestemandsloven (Ændring af rigsadvokatens ansættelsesvilkår)

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 16. januar 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af tjenestemandsloven (Ændring af rigsadvokatens ansættelsesvilkår).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-05052.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side