Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Til Justitsministeriet – Strafferetskontoret

 

Ved mail af 10. januar 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Forslaget er af retspolitisk karakter, og Dommerforeningen ønsker på denne baggrund ikke at udtale sig om det.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-06557.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side