Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Til Justitsministeriet – Strafferetskontoret

 

Ved mail af 20. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik samt reglerne om genoptagelse af straffesager mv.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger. Dommerforeningen forudsætter i den forbindelse, at de foreslåede regler om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik som anført ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2022-02253.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

 

Udskriv denne side