Udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven

Til Justitsministeriet – Forvaltningsretskontoret

 

Ved mail af 12. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-00825.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side