udkast til bekendtgørelse om straf for anvendelse af klart urimelige standardvilkår i forbrugeraftaleforhold

Til Justitsministeriet – Formueretskontoret

 

Ved mail af 22. april 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om straf for anvendelse af klart urimelige standardvilkår i forbrugeraftaleforhold.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2022-02380.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side