Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven m.fl

Til Justitsministeriet, Insolvensretskontoret

 

Ved mail af 28. juni 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2022-4000-0214.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side