Udkast til forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Til Justitsministeriet, Formueretskontoret

 

Ved mail af 3. juli 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Retskrav på erstatning m.v. til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2022-709-0366.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side