Udkast til forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Til Justitsministeriet, Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 7. juni 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen er bekendt med høringssvaret fra Grønlands Landsret, som foreningen kan henholde sig til.

Udkastet giver derudover ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-490-0325.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side