Udkast til en omskrivning af Den Juridiske Vejlednings afsnit C.C.9, Skat ved konkurs

Til Skattestyrelsen – Jura, Erhverv og Skatterådssekretariat

 

Ved mail af 26. maj 2023 har Skattestyrelsen hørt Dommerforeningen over et udkast til en omskrivning af Den Juridiske Vejlednings afsnit C.C.9, Skat ved konkurs.

Efter drøftelse i Dommerforeningens bestyrelse skal jeg meddele, at foreningen ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side