Udkast til ændring af tinglysningsloven

Justitsministeriet

Formueretskontoret

 

Ved mail af 16. september 2022 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til lov om ændring af tinglysningsloven (Smidiggørelse af registreringen af bygninger på fremmed grund og justering af opgavefordelingen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen)

Lovudkastet har været drøftet i dommerforeningens bestyrelse

I den anledning skal jeg meddele, at Dommerforeningen ikke har bemærkninger til lovudkastet.

Der henvises til sagsnr. 2022-709-0359

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side