RA-2020-3200606-146

Rigsadvokaten

Ved mail af 1. april 20222 har Rigsadvokaten hørt Dommerforeningen over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale.

Udkastet til bekendtgørelse giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til j.nr. RA-2020-3200606-146

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side