Høring over udkast til en række skattelove

Til Skatteministeriet

lovgivningogoekonomi@skm.dk

jn.nr. 2022-3265

 

Ved mail af 9. september 2022 har Skatteministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til ændringer af en række skattelove, herunder om en udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten.

Lovudkastene har været drøftet under et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastene ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side