Høring - Grønland - 2021-490-0319

Justitsministeriet

Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 11. maj 2022 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Lovudkastet giver ikke anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-490-0319

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side