Forslag til lov om Det centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister

Justitsministeriet 

Politikontoret

Att. Line Herbæk Larsen

 

Ved mail af 31. marts 2022 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om Det centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister.

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side