Høringssvar om udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 mv.) Ved mail af 26. januar 2021 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 mv.)

Ved mail af 26. januar 2021 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 mv.)

Forslagene har været drøftet i Dommerforeningerns bestyrelse.

Forslagene giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side