Høringssvar vedrørende våbenlov for Grønland og kriminallov for Grønland

Ved brev af 10. december 2018 (sags.nr. 2017-730-0016) har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af ændring af våbenlov for Grønland og kriminallov for Grønland (Aldersgrænse for besiddelse mv. af skydevåben, krav til opbevaring af skydevåben, kriminalisering af uretmæssig afskydning af håndvåben i bymæssig bebyggelse, øget vidnebeskyttelse, justering af betingelserne for anvendelse af observationscelle mv.).

Dommerforeningen har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Dommerforen skal samtidig beklage det sene svar.

Mvh

Mikael Sjöberg