Høringssvar vedrørende ændring af straffelovens, retsplejeloven mv. - selvstændig bestemmelse om psykisk vold

Ved brev af 20. november 2019 har Justitsministeriet sendt en høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og ægteskabsloven (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) .

 

Der henvises til - j. nr. 2018-0090-0379.

 

Lovudkastene har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningens bestyrelse.

 

Som påpeget i bemærkningerne kan bestemmelsen om psykisk vold give anledning til bevismæssige vanskeligheder, og sager om psykisk vold er formentlig noget mere tidskrævende i retten end andre voldssager.

 

I øvrigt giver lovforslaget ikke anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side