Om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 6. august 2014 (Sagsnr. 2014-4275) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg