Om styrket indsats over for økonomisk kriminalitet

Justitsministeriet har ved brev af 10. januar 2013 anmodet om en udtalelse om et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).


I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at frem­komme med bemærkninger.


Denne udtalelse sendes pr. e-mail til
strafferetskontoret@jm.dk.


Der henvises til sagsnr. 2012-731-0018.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg