Om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v.

Udenrigsministeriet har ved brev af 3. december 2013 (Sagsnr. 5.D.265.a)  anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer mv. (om særlige immuniteter  og rettigheder til Palæstinas mission i Danmark).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg