Lydoptagelse af forklaringer i straffesager

I skrivelse af 12. oktober 2007 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager)

I den anledning kan jeg meddele, at forslaget giver Dommerforeningen anledning til at bemærke, at den del af forsøgsordningen, der vedrører optagelse af forklaringer under hovedforhandlingen, næppe vil medføre ressourcebesparelser.

Dommerforeningen er bekendt med de høringssvar, der er afgivet af HK og af Københavns Byret på vegne af byretspræsidenterne og kan tiltræde bemærkningerne heri om retssekretærers rolle i forbindelse med lydoptagelse af forklaringer eller af rettens gengivelse heraf.

Der henvises til sagsnr. 2007-730-0545.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side