Andre faglige spørgsmål

Dommerforeningens hjemmeside

Dommerforeningens hjemmeside, der blev etableret i sommeren 2002, indeholder oplysning om bestyrelsens medlemmer, seneste årsberetning og en oversigt over dommeres arbejde i udvalg m.v. samt et udsnit af de høringssvar, som bestyrelsen afgiver. Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden i løbet af efteråret 2004 skal revideres og ajourføres, så den til stadighed fremstår tidssvarende.

Et afsnit under hjemmesiden er forbeholdt foreningens medlemmer. Her findes blandt andet dagsorden for de seneste to bestyrelsesmøder og generelle meddelelser til medlemmerne.

Udskriv denne side