Brev til Nick Hækkerup om domstolenes aktuelle situation

Dato: 10. december 2020

Justitsminister Nick Hækkerup

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Kære Nick

Forleden havde retspræsidenterne fra retterne i Roskilde, Holbæk og Holstebro en kronik i Berlingske, hvor de redegjorde for domstolenes aktuelle situation.

Jeg har set dit netop afgivne svar på spørgsmål 226 fra Bang Henriksen, som blev stillet i anledning af tidligere presseomtale af de lange ventetider ved domstolene.

Dit svar er en gentagelse af, hvad vi har hørt igen og igen og situationen taget i betragtning meget foruroligende: 7 millioner kroner til nye dommere i anledning af covid19 og årlig tilførsel fra 2021 til 2023 af 13 millioner kroner og overvejelser om effektiviseringer

Jeg synes ærlig talt, at de tre retspræsidenter havde skrevet et meget afdæmpet og sagligt indlæg om situationen ved domstolene. I mine øjne rammer de vores problemer spot on.

10 ekstra dommere, hvoraf hovedparten rekrutteres internt, og 13 millioner årligt forslår desværre slet, slet ikke, og det gør effektiviseringer heller ikke. Jeg sidder selv med i den uformelle følgegruppe i Justitsministeriet og har derigennem har fået indblik i regeringens overvejelser om en opstramning af straffesagskæden. Vi har selvfølgelig også selv bidraget med forslag. Der er rationaliseringer/effektiviseringer iblandt, men intet der virkelig batter. Der er forslag om lidt yderligere afvisningsmuligheder i landsretten, noget om sammenlægning af sager i byretten, noget om tiltaltes udeblivelse, men alt i alt ikke noget, som vil give sig udslag i en bedre statistik.

Der skal helt andre ting til, og hvis der ikke sker mere end det, du skitserer, går det galt. Det har jeg sagt så mange gange før – både om vores strukturelle problemer, der er indgående beskrevet i rapporten fra juni i år om dommernes arbejdsforhold, og om hvad, der sker, når og hvis I giver anklagemyndigheden ekstra muskler. Du kender scenariet. Jeg vil ikke gentage mig selv, og mit skriv her er blot et suk over, at du med sit svar ikke vil tage fat om problemerne.

Jeg har fra byretspræsident Jørgen Lougart – en af kronikørerne - fået vedlagte opgørelse over situationen i Roskilde i 2021, som jeg synes, du skal se. Når retten har afviklet de hastende arrestsager og andre hastende sager, er der ikke dommerressourcer til alle de øvrige sager ved retten. Jeg synes opgørelsen taler for sig selv.

Jeg har sendt en kopi af dette brev til Retsudvalget.

 

Med venlig hilsen

Mikael

Udskriv denne side