Brev til Justitsminister "En corona domstol"

Dato: 24. april 2020

Justitsminister Nick Hækkerup

 

Kære justitsminister

Tak for dine breve om dommernes bibeskæftigelse og om Dommerforeningens henvendelse i anledning af hastelovgivningen i forbindelse med corona-krisen.

I dagens Berlingske under overskriften "Flertal uden om regeringen støtter særlig coronadomstol" gør flere retsordførere sig til talsmænd for en coronadomstol, der skal rydde op i de sager, man forventer følger af de mange tiltag, vi har set under corona-krisen.

Forslaget er noget svævende, og jeg har derfor skrevet til retsordførerne og stillet dem nogle spørgsmål. Samtidig spørger jeg, hvorfor sådanne retskonflikter ikke kan løses af de almindelige domstole? Jeg vedlægger til din og ministeriets orientering en kopi af det brev, jeg har stilet Karina Lorentzen, men et enslydende brev er sendt til de andre retsordførere og formanden for Retsudvalget.

 

Mange hilsner

Mikael Sjöberg

 

Brev til Karina:

”Kære Karina

Jeg har med interesse læst dine kommentarer til Berlingske om en Coronadomstol, senest i dagens Berlingske.

Der er nok ikke i tvivl om, at corona-krisen og de mange politiske tiltag mv., den har ført med sig, og hvor de fleste er nogle, vi ikke før har kendt,  kan afføde mange konflikter og tvivlsspørgsmål.

Forslaget om en særlig domstol – den skal nok ikke have dømmende myndighed for ikke at komme i konflikt med Grundloven – er jo politik. Det skal jeg som dommerformand nok skal holde mig lidt på afstand af,  men jeres forslag rejser for mig et hav af spørgsmål, som journalisten tilsyneladende ikke har forsøgt at få svar på. Lad mig blot nævne nogle:

  • Hvem skal domstolen bestå af – dommere eller embedsmænd? En politiker taler om en opmand. Hvad menes der med det??
  • Hvilke regler gælder for en sådan domstol?– retsplejeloven eller eget regelsæt?
  • Er der åbenhed i processen, som vi kender det fra den almindelige retspleje?
  • Er det et slags nævn?
  • Hvem skal betale for brug af domstolen – skal det være gratis at gå til domstolen, en afgift et gebyr?
  • Skal dens afgørelser kunne indbringes for de almindelige domstole? Herunder kan dens afgørelser tvangsfuldbyrdes?
  • Hvad koster sådan en domstol? Der er tilsyneladende tale om en enhed, der skal bygges op. Og hvad er tidshorisonten?

Jeg efterlades imidlertid med det helt centrale spørgsmål: Hvorfor ikke benytte et i forvejen velfungerende system?

Der er utrolige myter om et kaotisk domstolssystem. Det er i hvert fald det billede, I politikere giver af det. Vi andre genkender det ikke. Nuvel, der ligger mange sager fra corona-tiden, men vi har gode planer for afvikling, og den ”bunke”, som den populært kaldes fra før corana-tiden, er ikke katastrofal. Omkring 2007 og 2008, da vi etablerede den nuværende instansordning, lå der f.eks. flere uekspederede sager ved byretterne end nu.

Det er mildest talt forstemmende, at der altid skal gives et billede af kaos og lange ventetider. Danmarks domstolene er faktisk uhyre effektive – blandt Europas mest effektive, og det til en utrolig lav pris.

Man får i øvrigt en fornemmelse af, at vi kun behandler straffesager ved domstolene – de udgør faktisk kun halvdelen af vores sager. Resten er civile sager, og her har danske dommere en betydelig ekspertise.

Det er trist, at I politikere tilsyneladende ikke har fuld tillid til, at vi kan behandle de eventuelle sager, der har sit udspring af corana-krisen. Vi er naturligvis spændt rigtigt godt for lige nu, men med en tilpas saltvandsindsprøjtning – som nok i længden er billigere end en ny domstol - kan vi nok håndtere disse sager, som grundlæggende ikke adskiller sig fra, hvad vi i øvrigt beskæftiger os med. Den bekymring genkender man i hvert fald ikke i de mange målinger, der er foretaget af befolkningens tillid til domstolene.

Det er mig derfor en gåde,  at I ved siden af vores velafprøvede, troværdige system tilsyneladende har tænkt jer at opbygge et nyt – jeg skriver tilsyneladende, for ingen ved vel helt, hvad det er for en størrelse, I forestiller jer.

Hvis du vil have uddybning – så ring endelig.

Vh Mikael"

Udskriv denne side