Ansøgning til Dommerforeningens Understøttelsesfond

Som ansøger skal man oplyse, om man er dommer eller søn eller datter af en dommer. Hvis sidstnævnte skal man oplyse navnet på den dommer, man er i familie med. Benyt venligst tekstfeltet "Ansøgningstekst" til disse oplysninger samt en begrundelse for ansøgningen.

Det er også muligt at vedhæfte et dokument - eksempelvis for optagelse på uddannelse i udlandet/praktik i udlandet eller andet.

Ansøgningen skal være indsendt inden 1. maj for at komme i betragtning til uddeling i juni samme år.

Ansøgningsformular