Ansøgning til Dommerforeningens Understøttelsesfond

Som ansøger skal man oplyse, om man er dommer eller søn eller datter af en dommer. Hvis sidstnævnte skal man oplyse navnet på den dommer, man er søn eller datter af. Benyt venligst tekstfeltet "Ansøgningstekst" til disse oplysninger samt en begrundelse for ansøgningen.

Det er også muligt at vedhæfte et dokument - eksempelvis for optagelse på uddannelse i udlandet/praktik i udlandet eller andet. Det er alene muligt at vedhæfte ét dokument, så hvis du ønsker at vedhæfte flere, skal du samle disse til ét dokument.

Ansøgningen skal være indsendt senest den 30. april for at komme i betragtning til uddeling i juni samme år.

Ansøgningsformular