Dommerforeningens brev til Retsreporternes forening

Dato: 14. februar 2022

Retsreporternes forening

 

På et nyligt afholdt netværksmøde blandt de dommere, der varetager kontakten med medierne, blev der blandt andet drøftet en tendens, som dommerne ser på med bekymring.

Det bliver mere og mere almindeligt i retsreportager, at retsformanden/dommeren nævnes med navn. Blandt de seneste eksempler kan nævnes to fra Københavns byret, hvor henholdsvis den dommer, der fritsforlængede Lars Findsen, og den dommer, der dømte en afghaner med indrejseforbud, som var evakueret fra Kabul, begge var nævnt med navn.

Dommere afsiger ikke domme og kendelser i eget navn. De gør det som ”dommer i retten ved”.. og ”landsdommer i ..landsret” . Rent bortset fra at det i vores øjne er forkert at omtale dommeren ved navn, er der desværre tiltagende eksempler på, at dommere bliver hængt ud i de sociale medier.

Jeg er ikke i tvivl om, at det fra en journalistisk vinkel kan være med til at gøre reportagen mere menneskelig og nærværende at nævne mine kolleger med navn, men jeg skal inderligt henstille, at navnene udelades, og at der alene refereres til eksempelvis, at ”en dommer i Københavns byret har”..

Jeg har talt med Louise Dalsgaard, DR om ovennævnte, og vi aftalte, at jeg retter henvendelse til jeres forening som sådan.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side