Ministersvar til spørgsmål nr. 26 fra Folketingets Retsudvalg

Dato: 4. november 2020

”Vil ministeren redegøre for, hvilken ratio af HK’ere og dommerfuldmægtige,
der er det optimale ved ansættelsen af en ny
dommer?”

 

Læs svaret i det vedhæftede dokument. 

Udskriv denne side