Mikael Sjöbergs bemærkninger til ministersvar på spørgsmål 226

Dato: 9. december 2020
Karina Lorentzen Dehnhardt

Nedenfor er Mikael Sjöbergs bemærkninger til vedhæftede ministersvar. 

 

Kære Karina

Jeg har set ministerens svar på spørgsmål 226.

Ministerens svar er jo en gentagelse af, hvad vi har hørt igen og igen og derfor noget foruroligende. For tror ministeren virkelig, at han imødegår problemerne ved domstolene med det svar og de løsninger?

Jeg synes ærlig talt, at de tre retspræsidenter havde skrevet et meget afdæmpet og sagligt indlæg om situationen ved domstolene. I mine øjne rammer de vores problemer spot on.

Ministerens svar er 10 dommere, tilførsel af 13 millioner kroner og effektiviseringer.

De to første ting forslår desværre slet, slet ikke, og om det sidste kan jeg sige, at jeg selv sidder i en uformel følgegruppe i Justitsministeriet og derigennem har fået indblik i regeringens overvejelser om en opstramning af straffesagskæden. Vi har selvfølgelig også selv bidraget med forslag. Blandt de forslag, der formentlig kommer til Der er rationaliseringer/effektiviseringer iblandt, men intet der virkelig batter. Forslag om lidt yderligere afvisningsmuligheder i landsretten, lidt om sammenlægning af sager i byretten, noget om tiltaltes udeblivelse, men alt i alt ikke noget, som vi dommere ser som noget, der flytter noget; ikke noget der kan ses på statistikken.

Hvis der derfor ikke sker mere end det, ministeren skitserer, går det galt. Det har jeg sagt så mange gange – både om vores strukturelle problemer, og om hvad, der sker, når og hvis I giver anklagemyndigheden ekstra muskler. Du kender scenariet. Jeg vil ikke gentage mig selv, og mit skriv her er blot et suk over, at ministeren med sit svar ikke vil tage fat om problemerne.

Jeg har jo fået lidt af et puf i dagens Berlingske. Goldin har langt af vejen ret i sin analyse af domstolenes situation, om end jeg ikke er enig i hans kritik af kolleger og forening eller valg af løsninger. Til dagens Advokatwatch er jeg netop citeret for at tro på ordets magt.

I øvrigt glimrende indlæg du havde i gårsdagens P1-debat. Vi var mærkværdigvis ikke inviteret med!

 

Bh Mikael

 

Udskriv denne side