Dommerforeningerns årsmøde 2020

Dato: 22. april 2020

Kære alle

Dommerforeningens bestyrelse har besluttet at aflyse årsmødet 2020.

Vi skal afbestille 6 måneder før de aftalte datoer for ikke at hænge på en kæmpe udgift, som ikke kan dækkes, og vi har derfor i går meddelt hotel Comwell i Aarhus, at Dommerforeningen aflyser sit arrangement den 22.-24. oktober 2020.

Det har været en tung beslutning.

Vi har imidlertid skønnet, at et årsmøde over 2-3 dage med 275 overnattende og i meget tæt kontakt ville være omsonst, uanset at det måske på det tidspunkt tillades at mødes op til 500 personer. Vi må forvente meget ringe deltagelse – og beslutningen om afholdelse af årsmødet skal træffes nu.

Dette samt signalet om et par dages fest oven på 4 ugers mere eller mindre nedlukning og en sommer med lav produktion har ført til, at vi ikke synes, at der bør holdes et årsmøde i år.

Det indebærer, at torsdag den 22. oktober 2020 kan benyttes til berammelser.

En række valg skal efter retsplejeloven og  Dommerforeningens egne vedtægter gennemføres, og vi vil derfor indtil videre bede jer holde på den 23. oktober, idet vi overvejer alternativer til en "fysisk" generalforsamling. I vil inden alt for længe få yderligere orientering om denne dag.

Vi håber på jeres forståelse og glæder os til et rigtigt årsmøde i 2021!

 

På bestyrelsens vegne

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side