Brev til Bang Henriksen

Dato: 2. juni 2020
Preben Bang Henriksen

Gode ven

I dagens Børsen er du citeret for at være "dødtræt" af at høre, at der ikke er problemer ved domstolene.

Du og jeg havde forleden en rigtig godt møde om forholdene ved domstolene, hvor vi kom vidt omkring. Anledningen var særligt genåbningen efter coronaen, som du over for mig udtrykte tilfredshed med. Vi var blandt meget andet også inde på sagspuklerne, som lå der før corona-krisen, og jeg hørte på dig, at du var enig i, at puklen til en stor dels vedkommende skyldtes strukturelle problemer – altså for få ressourcer.

Henrik Rothe har netop udgivet en analyse om erhvervslivet og domstolene, og her fremturer han med sin tese om, at dommernes produktivitet er faldet. Det er påviseligt usandt, hvad alle andre end Rothe kan indse. Domstolsstyrelsen har sagligt dokumenteret, at produktiviteten på civile sager er uændret/lidt forbedret, og at den samtidig er steget gevaldigt på straffesagsområdet. Da de civile sager trods en nedgang i antallet for 5-6 år siden – herefter er tallet faktisk konstant - er kendetegnet ved en øget kompleksitet og øget retssalsforbrug, vover jeg den påstand, at dommernes effektivitet er steget. Min påstand understøttes af domstolsstyrelsens tal.

I dagens Børsen sammenligner man – det er formentlig igen Rothes tal – med forholdene i Sverige og Norge. Begge steder har man notorisk flere ressourcer end i Danmark, og for Norges vedkommende en anden måde at opgøre statistikken på, og sammensætningen af den civile sagsportefølge er mig bekendt også forskellig landene imellem. Med andre ord: en direkte sammenligning lader sig ikke gøre. Det skal ikke være en undskyldning for alt for lange sagsbehandlingstider i Danmark, men sammenligningen skal holde.

Du siger til Børsen, at "nu vil Folketinget tage hånd om problemerne". Tak for det. Det falder fint i tråd med, at Dommerforeningen i næste uge kommer vores rapport om dommernes arbejdsforhold og her dokumenterer vi, at vi trods faldende ressourcer på alle målelige parametre har øget effektiviteten og behandler sager som aldrig før.

Jeg håber derfor ikke, at din bemærkning om "dødtræt" relaterer sig til dette faktum, men at det er et greb fra journalistens side for at give sagen kant.

Jeg håber virkelig på alle mine kollegers vegne – ja, vi nærmer os den 5. juni, og jeg vil derfor sige på samfundets vegne - at Folketing og regering vil se realistisk på Danmarks domstole og erkende, at vi har virkelig godt domstolssystem, men at det er ved at blive presset i knæ af manglende ressourcer og urealistiske forventninger.

Bh Mikael

 

Udskriv denne side