Brev til Preben Bang Henriksen vedr. lovforslaget om udvidelse af offentlige myndigheders adgang til at møde i sager ved egne ansatte

Dato: 1. november 2018

Kære Preben

 

I vores efterhånden omfattende brevveksling – misforstå mig ikke – den er værdifuld for mig – er jeg kommet frem til lovforslaget om udvidelse af offentlige myndigheders adgang til at møde i sager ved egne ansatte. Det er et forslag, som Dommerforeningen har udtalt sig om, jf. vores høringssvar, som jeg har aftrykt med rød farve nedenfor. Jeg ved, at du er bekendt med høringssvaret, men vi har aldrig rigtig drøftet det bagved liggende spørgsmål.

 

Vi er meget bekymrede for forslaget. Vi foretrækker så absolut den nuværende ordning, hvor det offentlige er repræsenteret ved en professionel advokat. Vi er opmærksomme på, at det ingenlunde er omkostningsfrit for det offentlige, og det kunne sikkert gøres billigere, men inden man vender helt op og ned på systemet, skal man imidlertid passe på.

 

Retssikkerheden kan meget vel komme i fare, hvis retstvister med det offentlige som part skal føres af fuldmægtige uden proceserfaring. Vi taler om alle byretssager, ankesager og sager, hvor landsretten er 1. instans! Rent bortset fra hvordan processen forløber, forekommer det mig ikke trygt, at store, principielle sagskomplekser ikke skal føres af professionelle procedører. Det vil lægge et enormt pres på retten for at få skruet noget brugeligt sammen, og Højesteret kan da ikke være tjent med, at sagen i landsretten ikke er blevet skåret til og ført af en person, der har bevist sit værd gennem en prøve eller længere erfaring som i dag.

 

Det er derfor, at landsretterne og Dommerforeningen som et minimum foreslår, at egne ansatte skal bestå landsretsprøven for at føre sager i landsretten og retssagsprøven for at føre sager i byretten. Det synes mig ikke at være et urimeligt forlangende, at vi kræver det samme af ansatte i administrationen som af mødende advokater.

 

Justitsministeriet har imidlertid afvist vores afslag med bemærkning om, at nu må vi se, om det går så galt. Jeg går ud fra, at du som professionel advokat og mødevandt advokat kan se problematikken.

 

Jeg håber at høre fra dig.

 

Jeg har overvejet også at skrive til Jan E., som jo også er advokat og møder blandt andet her i huset. Jeg går imidlertid ud fra, at det er dig, der er ordfører på sagen, og at I taler sammen om lovforslaget, og at du deler vore synspunkter med ham.

 

Som altid er jeg parat til et møde om nødvendigt.

 

Mange hilsner

Mikael

Udskriv denne side