Brev til Preben Bang Henriksen vedrørende aldersgrænse og domsmænd

Dato: 27. september 2016

Preben Bang Henriksen

Kære Preben.

I morges havde vi begge fornøjelsen at være i Radioavisen om en eventuel forhøjelse af aldersgrænsen for domsmænd og nævninge. Jeg hørte ikke dit indlæg, før jeg udtalte mig.

Dommerforeningen er tilfreds med det nuværende regelsæt i retsplejeloven, og mig bekendt mangler der ikke domsmænd. Jeg har ikke det nøjagtige tal på aldersfordelingen blandt domsmændene, men fornemmelsen blandt kolleger er, at flertallet  af domsmændene er ældre medborgere, at antallet af blandt de helt unge er ganske stort, men at de erhvervsaktive til gengæld er underrepræsenterede.

Det er naturligvis en politisk vurdering om reglerne skal ændres. Umiddelbart forekommer det mig dog lidt drastisk at hæve alderen fra de nuværende 66 til 75 år.

Du nævnte i dit indslag, at det ikke er rimeligt, at man ikke kan blive udpeget som domsmand, hvis man falder for aldersgrænsen på 70 i den periode, man er udtaget. I praksis indebærer det nemlig, at folk på 66 ikke bliver udtaget som domsmænd.

Som det mindre i det mere kunne man måske forestille sig en bestemmelse svarende til retsplejelovens § 93, stk. 3 sidste punktum om udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer.  Det fremgår her, at de pågældende skal afgå ved udgangen af det år, i hvilket de fylder 70 år. Det er et regelsæt, som - så vidt jeg ved - fungerer udmærket i praksis.

Så opnår når man også, at dommere og domsmænd skal afgå samtidig.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg