Brev til justitsminister Søren Pind vedrørende cirkulæreskrivelse til domstolene om behandling af ofre i voldtægtssager.

Dato: 16. september 2016

Justitsminister Søren Pind, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K
Kære Søren Pind.
 
I et brev stilet til ”domstolene” den 29. august 2016  henleder du opmærksomheden på, hvorledes vi i vores retsledelse bør forholde os overfor bistandsadvokaters  afhøring af ofre i voldtægtssager. Dit brev er netop sendt ud til alle retter.
 
Dit brev  er foranlediget af nogle møder, du har haft med en række organisationer på området. Jeg ved ikke, hvilke organisationer, der hentydes til. Jeg ved  heller ikke, hvor ofte – om overhovedet – mine kolleger ikke i rimeligt omfang tillader bistandsadvokaten at stille offeret et par enkelte spørgsmål ud over de rent erstatningsretlige.
 
Jeg er ked af den valgte fremgangsmåde. Vi  tager gerne imod berettiget kritik, men jeg bryder mig hverken om den valgte form eller indhold. Jeg havde gerne set, at du i stedet for at sende en cirkulæreskrivelse til domstolene havde kontaktet Dommerforeningen direkte, så vi sammen kunne drøfte problemets omfang. Et møde eller en telefonsamtale ville afdække, om der overhovedet er et problem. I den valgte form belæres mine kolleger, og det fremstår  som om, de ikke kender reglerne!
 
Mig bekendt har der ikke været fremsat kritik af den retlige behandling af voldtægtssager fra de beskikkede advokaters side – det vil sige den kreds af advokater, der arbejder både som forsvarere og bisiddere i retten. 
 
Med venlig hilsen
 
Mikael Sjöberg
Der er vedlagt kopi af Justitsministerens brev ligeledes.