Udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven

Til Justitsministeriet – Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 14. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven (Aktindsigt, kriminalprocessuelle tvangsindgreb, anonyme vidner og digital og forenklet digital forkyndelse).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningens bestyrelse er bekendt med høringssvaret fra Grønlands Landsret, som foreningen kan tilslutte sig. Udkastet giver ikke i øvrigt foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-03789.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side