Udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Til Justitsministeriet – Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 14. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Dommerforeningens bestyrelse er bekendt med høringssvaret fra Grønlands Landsret.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-06736.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side