Udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Til Justitsministeriet – Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 24. maj 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Styrket indsats mod stalking, kriminalisering af identitetsmisbrug og afbrydelse af påtalefrist m.v.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-05061.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side