Udkast til bekendtgørelser for Færøerne (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne)

Til Justitsministeriet – Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 24. maj 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til en række bekendtgørelser for Færøerne, som skal udstedes i medfør af lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2024-04601.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side