Udkast til bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 23. maj 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner (ungebekendtgørelsen).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2021-01169.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side