Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Til Justitsministeriet – Politikontoret

 

Ved mail af 16. januar 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed (Kommunale tryghedsvagter).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2021-00932.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side