Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister

Til Justitsministeriet – Politikontoret

 

Ved mail af 19. januar 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-04278.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side