Lov om retsafgifter

Til Justitsministeriet – Insolvensretskontoret

 

Ved mail af 12. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over lov om retsafgifter på baggrund af en redegørelse fra Domstolsstyrelsen om udviklingen i modtagne civile sager ved byretterne i perioden 2017-2023.

Redegørelsen har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger. Dommerforeningen har ikke i øvrigt oplysninger om retsafgiftslovens betydning for antallet af anlagte civile retssager.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2021-00716.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side