Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ved mail af 23. august 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-15380.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening           

 

Udskriv denne side