Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (koranafbrændingsforbud)

Til Justitsministeriet, Strafferetskontoret

 

Ved mail af 25. august 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Forslaget er af udpræget politisk karakter, og Dommerforeningen ønsker på denne baggrund ikke at udtale sig om det.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-10-1123.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side